Reljefa bruģis 8 Izmērs: 200X100X80 MM

Atpakaļ uz izvēlni

Reljefa bruģi (pumpas un strīpas) izmanto kā atšķirīgu segumu, brīdinot cilvēkus ar redzes traucējumiem par ietves saskares vietu ar braucamo daļu.

Ietves – Ietves malai ieteicams būt kontrastējošai vai reljefā, lai brīdinātu par novirzīšanos no ietves uz braucamo daļu. Ietves malās un pie straujām līmeņa maiņām tiek iestrādāts brīdinošs atšķirīga reljefa segums, kurš informē redzes invalīdus par līmeņa maiņu un braucamās daļas tuvumu. Vietās, kur tas nav iespējams, ietves mala tiek veidota tā, lai kontrastētu ar braucamās daļas segumu. Vietās, kur ir platas ietves, vai nav nekādi citi dabīgie orientieri, ietvēs tiek iestrādāta reljefa vadlīnija.
Publiskie parki – Gājēju celiņiem jābūt ar pretslīdēšanas virsmām, kas jāuztur labā tehniskā stāvoklī. Pakāpieniem jābūt marķētiem dzeltenā vai kādā citā spilgtā, kontrastējošā krāsā. Jāizvieto brīdinošas reljefa plāksnes pirms līmeņa maiņām un pakāpieniem (60 cm platumā).
Ielu krustojumi – Gājēju pārejām no visām pusēm jābūt reljefa virsmai, labi saredzamai kontrastējošā tonī. Ietves malā pie straujām līmeņa maiņām tiek iestrādāts brīdinošs atšķirīga reljefa segums, kurš informē redzes invalīdus par līmeņa maiņu un braucamās daļas tuvumu. Ietves malā pirms un pēc gājēju pārejas visā tās platumā, jābūt iestrādātām reljefa plāksnēm. Tas informē neredzīgu cilvēku par gājēju pārejas sākumu un beigām.
Sabiedriskais transports – Pilsētā jānodrošina vienota dizaina pieturvietas, ar kontrastējošu marķējumu, iezīmējot pieturas vietas robežas, bet ar atšķirīga reljefa segumu — iekāpšanas vietu pretim transporta līdzekļa priekšējām durvīm. Informāciju par stacijas/autoostas plānojumu un pieejamiem servisiem jānodrošina Braila rakstā uz taktilā stenda līdz kuram ved atšķirīga reljefa josla kontrastējošā krāsā.

Balts
Dzeltens
Bruģakmeņu skaits iepakojumā 420
m2 iepakojumā 8,40
Iepakojuma bruto svars, kg 1490