SIA “Brikers Latvija” ir noslēdzis 24.04.2023. līgumu Nr. SKV-L-2023/241 ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Vēlmju saraksts